Skip to main content

Poprzednie edycje

EUROPEAN YOUTH EVENT 2021(#EYE2021)

Europejskie Spotkanie Młodzieży (EYE2021) odbyło się w dniach 8-9 października 2021 r. i zgromadziło 5 tys. młodych ludzi w Parlamencie Europejskim w Strasburgu oraz kolejne 5 tys. online, aby wspólnie przedyskutować ponad 2 tys. pomysłów kształtujących przyszłość Europy.

EYE2021 było zwieńczeniem procesu konsultacji młodzieży w Parlamencie Europejskim na Konferencję na temat przyszłości Europy. Od maja 2021 pomysły młodych ludzi na przyszłość Europy, we współpracy z paneuropejskimi organizacjami młodzieżowymi, były gromadzone na stronie internetowej youthideas.eu. 

Wśród propozycji przedstawionych podczas EYE2021 znalazły się konkretne pomysły na ułatwienie recyklingu w całej UE, ochronę wartości UE oraz reformę nauki języków obcych w szkołach w celu promowania wielojęzyczności. Młodzi uczestnicy przedstawili także propozycje dotyczące bardziej federalnej Europy oraz pomysły na zwiększenie odpowiedzialności firm za ich wkład w zmiany klimatyczne.

Najpopularniejsze 20 pomysłów z EYE2021 zaprezentowano członkom konferencji i włączono do debaty politycznej.

Film podsumowujący EYE2021. Młodzi ludzie w wieku od 16 do 30 lat bawią się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Słuchają koncertów i biorą udział w konferencjach, zarówno w sali obrad, jak i poza nią.

EYE2021 film z wydarzenia

10 000 uczestników, 2000 pomysłów, 160 wydarzeń. Odkryj czym jest EYE i przygotuj się na nasze nadchodzące wydarzenia !

EUROPEAN YOUTH EVENT 2018 (#EYE2018)

Trzecia edycja Europejskiego Spotkania Młodzieży (EYE2018) odbyła się 1 i 2 czerwca 2018 roku. Z tej okazji do Parlamentu w Strasburgu przybyło 8 970 młodych ludzi, ponad 250 mówców, 11 partnerów, setki organizacji młodzieżowych i wielu entuzjastycznych wolontariuszy. Uczestnicy pochodzili ze wszystkich 28 państw członkowskich UE oraz z krajów spoza UE. Łącznie reprezentowanych było 109 narodowości. EYE2018 zbiegło się również w czasie z inauguracją kampanii „Tym razem głosuję” przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Ramon Valcárcel Siso, Sylvie Guillaume, Mairead McGuinness i Rainer Wieland, a także liczni posłowie do PE wzięli udział w wielu wydarzeniach, podczas których rozmawiali z uczestnikami, wysłuchiwali ich opinii i odpowiadali na ich pytania.

Na tym jednak nie koniec. Przygotowano bowiem również raport EYE, zbiór 100 najbardziej konkretnych pomysłów omawianych podczas tego wydarzenia, dostępny we wszystkich językach UE. Europosłowie debatowali nad tymi pomysłami podczas specjalnych posiedzeń, które odbyły się w okresie od października 2018 r. do stycznia 2019 r.

EUROPEAN YOUTH EVENT 2016 (#EYE2016)

20 i 21 maja 2016 r. Parlament Europejski w Strasburgu ponownie otworzył swoje drzwi i powitał 7 500 młodych Europejczyków, którzy mieli wyjątkową okazję spotkać się i dyskutować z europejskimi decydentami. Uczestników zaproszono do przedstawiania pomysłów na lepszą Europę, zgodnie z hasłem przewodnim wydarzenia, które brzmiało: „Razem możemy dokonać zmian”. Program EYE2016 obfitował w interesujące wydarzenia, m.in. debaty, posiedzenia, warsztaty i gry cyfrowe.

Po zakończeniu spotkania zespół młodych reporterów koordynowany przez Europejskie Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy przygotował kompleksowy raport, w którym przedstawiono 50 najważniejszych pomysłów, które poruszono w dyskusjach w pięciu przewodnich grupach tematycznych. Pomysły zawarte w raporcie przekazano wszystkim posłom do PE. W kolejnych miesiącach uczestnicy przedstawili i omówili swoje pomysły na forum dziesięciu komisji parlamentarnych.

EUROPEAN YOUTH EVENT 2014 (#EYE2014)

EYE2014 odbyło się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w dniach 9–11 maja 2014 r. Uczestnicy dzielili się pomysłami i opiniami w takich kwestiach jak bezrobocie młodzieży, rewolucja cyfrowa, przyszłość UE, zrównoważony rozwój i wartości europejskie. W trzydniowym wydarzeniu wzięło udział ponad 5500 młodych ludzi, 400 mówców oraz dziesiątki partnerów i organizacji młodzieżowych.

Aby zebrać i wyróżnić pomysły przedstawione przez młodych uczestników, Europejskie Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy, Europejskie Forum Młodzieży i ponad stu dziennikarzy, którzy relacjonowali to wydarzenie, opracowali raport końcowy z EYE2014. Dokument ten przekazano nowym posłom do PE jako źródło inspiracji oraz przewodnik po aspiracjach i troskach młodego pokolenia Europejczyków. Ponadto uczestnicy mogli przedstawić najbardziej konkretne pomysły zaproponowane przez młodych ludzi podczas EYE siedmiu komisjom parlamentarnym i poznać opinie europejskich decydentów politycznych na ich temat.