Skip to main content

Wezwania do współtwórców programu

Współtwórz z nami #EYE2023!

EYE to wydarzenie dla młodzieży, współtworzone z młodzieżą, a uczestnicy mogą proponować i organizować wydarzernia interaktywne lub artystyczne. Parlament Europejski ogłosił dwa zaproszenia do grup, które chciałyby zorganizować zajęcia podczas wydarzenia.

Termin realizacji obu zaproszeń upływa 10 listopada 2022 r.

Zaproszenie dla organizatorów zajęć

Aplikuj, jeśli chcesz zorganizować zajęcia w EYE.

Nabór skierowany jest do organizacji młodzieżowych i grup młodzieży.

Zaproszenie dla organizatorów zajęć

Zaproszenie do składania wniosków

Złóż wniosek, aby otrzymać dotację na organizację zajęć w EYE Village.

Zaproszenie jest skierowane do paneuropejskich organizacji młodzieżowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz instytucji szkolnictwa wyższego dla artystów, którzy mają co najmniej 4-letnie doświadczenie w komunikacji jako multiplikatorzy i są w stanie zmobilizować szersze sieci z wyraźnym celem nawiązania kontaktu z młodymi ludźmi i wzmocnienia ich pozycji.

Zaproszenie do składania wniosków

EYE Online

Chcesz dowiedzieć się więcej o różnych typach współtwórców programu, jak złożyć wniosek i czego szukamy w proponowanych wydarzeniach? Obejrzyj nasze EYE Online “EYE2023 needs you: become a Programme Contributor!” na żądanie!

FAQ

 • Program EYE jest tworzony dla młodych ludzi przez młodych ludzi. Chcielibyśmy wspólnie z. Tobą współtworzyć zajęcia dla wszystkich uczestników przyjeżdżających na EYE.

 • EYE to zajęcia dla młodzieży, współtworzone z młodzieżą, a uczestnicy mogą zaproponować i zorganizować zajęcia interaktywne lub artystyczne.

 • Zaproszenie do składania wniosków

  Działanie wspierane w ramach tego naboru jest działaniem mono-beneficjanckim. Oznacza to, że o dotację ubiega się jeden podmiot prawny. Aby kwalifikować się do otrzymania dotacji, wnioskodawcy muszą być w stanie wykazać, że:

  • Osoba prawna ustanowiona i zarejestrowana jako podmiot nienastawiony na zysk
  • lub odpowiednik zgodny z ustawodawstwem krajowym;
  • Osoba prawna ustanowiona i zarejestrowana jako podmiot prawny od co najmniej czterech lat w momencie składania wniosku;
  • Osoba prawna z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej..;
  • Osoba prawna o bezpartyjnej przynależności politycznej.

   

  Dla kategorii działań 1 i 3:

  Paneuropejska organizacja młodzieżowa lub paneuropejska organizacja społeczeństwa obywatelskiego. Dla celów niniejszego zaproszenia pojęcie organizacji paneuropejskiej odnosi się do:

  • krajowe organizacje członkowskie będące częścią sieci organizacji wyznających wspólne wartości. Jedynie organizacje należące do sieci reprezentowanej w siedmiu lub więcej państwach członkowskich mogą składać wnioski w ramach niniejszego zaproszenia;
  • lub organizacje reprezentujące interesy szerokiej grupy organizacji członkowskich z różnych państw członkowski Wnioski w ramach niniejszego zaproszenia mogą składać wyłącznie organizacje zrzeszające organizacje członkowskie z siedmiu lub więcej państw członkowskich

  Dla kategorii działań 2:

  • paneuropejskie organizacje młodzieżowe lub paneuropejskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego (zob. definicje podane powyżej), lub
  • Wydziały uniwersytetów lub szkoły wyższe przygotowujące młodych ludzi do zostania profesjonalnymi artystami w dziedzinie teatru/sztuki dramatycznej, cyrku, pantomimy lub tań

  Zaproszenie dla organizatorów zajęć

  Aby zakwalifikować się do naboru dla organizatorów zajęć, należy spełnić następujące kryteria

  • Grupa organizująca musi składać się z mi 10 uczestników i max. 20 uczestników
  • Uczestnicy muszą być mieszkańcami Unii Europejskiej, kraju kandydującego lub
  • Wielkiej Brytanii.
  • W dniu imprezy (9-10 czerwca 2023 r.) muszą być w wieku 16-30 lat, z wyjątkiem lidera grupy, który może mieć więcej niż 30 lat, ale musi mieć co najmniej 18 l
  • Grupa organizująca jest również zobowiązana do opisania swojego planukomunikacji w celu promocji swoich warsztatów na EYE.
 • Interaktywność! Zachęcamy do zaprojektowania zajęć w sposób jak najbardziej interaktywny i angażujący uczestników.

 • EYE2023 zostanie zorganizowane osobiście w Strasburgu w dniach 9 i 10 czerwca. Ograniczona ilość zajęć będzie dostępna w formacie hybrydowym i transmitowana na żywo dla naszej internetowej publiczności.

 • Zaproszenie do składania wniosków

  Istnieją 3 kategorie zajęć, o które możesz się ubiegać:

  • Kategoria 1 – projektowanie i realizacja integracyjnych i interaktywnych debat i warsztatów na świeżym powietrzu, koncentrujących się na bieżących kwestiach, kreujących pomysły i działania na rzecz przyszłości Europy i/lub oferujących zasoby służące budowaniu potencjału;
  • Kategoria 2 – opracowanie i realizacja programu kulturalnego (teatr/sztuka dramatyczna, cyrk, pantomima, taniec);
  • Kategoria 3 – projekt i realizacja plenerowego programu muzycznego z udziałem artystów w wieku od 16 do 30 lat, wyłonionych w drodze konkur

  Zaproszenie dla organizatorów zajęć

  Możesz zaproponować różne formy, np. dyskusję panelową, warsztat, grę symulacyjną lub nawet pokaz zrównoważonej mody – aby lepiej zrozumieć, czego szukamy, możesz zajrzeć do naszych kryteriów wyboru.

 • Zaproszenie do składania wniosków i zaproszenie dla organizatorów zajęć

  Zazwyczaj nasze warsztaty przyjmują od 30-60 osób.

  Zaproszenie dla organizatorów zajęć

  W naszym formularzu zgłoszeniowym prosimy o samodzielne określenie maksymalnej liczby uczestników. Ponieważ interaktywność jest głównym kryterium wyboru, zalecamy wzięcie pod uwagę tego, ilu uczestników można pomieścić podczas zajęć przy zachowaniu interaktywności.

 • Zaproszenie do składania wniosków

  Można zgłosić zajęcie trwające minimum pół dnia, a maksymalnie dwa dni.

  Zaproszenie dla organizatorów zajęć

  Zazwyczaj przewidujemy przedziały czasowe 30-90 minut na Wasze zajęcia. Jeśli chcielibyście poprosić o inny czas trwania, prosimy o uzasadnienie tego w swoim zgłoszeniu. Pamiętajcie również , że prosimy o przeprowadzenie zajęć raz w piątek 9 czerwca i raz w sobotę 10 czerwca.

 • Zaproszenie do składania wniosków

  Zajęcia będą odbywały się w EYE Village. Zapewniamy podstawowy sprzęt, którego pełna lista jest określona w zaproszeniu do składania wniosków. Cał dodatkowy sprzęt specjalistyczny powinien być przywieziony bezpośrednio przez grantobiorcę.

  Zaproszenie dla organizatorów zajęć

  Możemy udostępnić Wam umeblowaną przestrzeń i podstawowe wyposażenie do przeprowadzenia zajęć. Potencjalnie dostępne wyposażenie jest określone w formularzu zgłoszeniowym.

 • Zaproszenie do składania wniosków

  Nie ma limitu ilości, ale należy zgłosić się z programem od minimum pół dnia do maksimum dwóch dni.

  Zaproszenie dla organizatorów zajęć

  Zachęcamy do proponowania różnych zajęć, jednak należy pamiętać, że tylko jedno zajęcie może zostać wybrane i otrzymać dofinansowanie.

 • Zaproszenie do składania wniosków

  Nie ma limitu, ale ponieważ będziecie musieli pokryć koszty zespołu organizacyjnego z dotacji, pamiętajcie, aby w proponowanym budżecie wskazać wszystkie koszty.

  Zaproszenie dla organizatorów zajęć

  W ramach zespołu organizacyjnego można przyprowadzić minimum 10, a maksimum 20 uczestników.

 • Udział w EYE2023 jest zawsze bezpłatny. Po uzyskaniu akredytacji możesz uczestniczyć w innych zajęciach w ramach programu EYE.

  Zaproszenie dla organizatorów zajęć

  Pamiętaj, że otrzymasz również dofinansowanie na pokrycie części kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania w celu przyjazdu do Strasburga.

 • Zaproszenie do składania wniosków, prosimy o kontakt: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

  Zaproszenie dla organizatorów zajęć, prosimy o kontakt: eye@ep.europa.eu

Pytania dotyczące naboru na organizatorów zajęć

 • Nie, nie musisz być częścią zarejestrowanego podmiotu. Możesz również zgłosić się jako np. klasa szkolna lub z grupą przyjaciół, o ile spełniasz nasze kryteria kwalifikacyjne i jesteś zmotywowana/y do zorganizowania angażującego zajęcia dla EYE2023.

 • Nie, do naboru kwalifikują się osoby, które są mieszkańcami Unii Europejskiej, kraju kandydującego lub Wielkiej Brytanii i spełniają wszystkie inne kryteria kwalifikacyjne.

 • Tak, to jest możliwe!

 • Twoje zajęcia będy musiała być prowadzone w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Pamiętaj, że EYE2023 nie może dostarczyć tłumaczenia.

 • Wkład finansowy pokryje część kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania. Ponieważ obliczenie wysokości dofinansowania zależy od twojego miejsca zamieszkania, na tym etapie nie możemy podać ostatecznej kwoty.

 • Tak. Jeśli zostaniesz wybrana/y w drodze konkursu dla organizatorów zajęć, możemy zaoferować Ci wkład finansowy na pokrycie części kosztów podróży, zakwaterowania i utrzymania. Ponieważ wszystkie dodatkowe koszty będą musiały być finansowane z własnych środków, nie wymagamy arkusza budżetowego dla tego zaproszenia.

 • Oczekujemy, że będziemy mogli Cię powiadomić o wybranych propozycjach do końca listopada – początku grudnia 2022 r.

 • Tak, zaangażowanie europosła będzie traktowane jako bonus, ale nie jest obowiązkowe. Pamiętaj, że EYE2023 nie może pomagać w kontaktcie z europosłami.

Pytania dotyczące zaproszenia do składania wniosków

Najczęściej zadawane pytania są dostępne na portalu Funding & Tender.