EYE village in Strasbourg

Zrównoważoność

Europejskie Spotkanie Młodzieży (EYE) gromadzi tysiące młodych ludzi z całej Unii Europejskiej i krajów trzecich w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Pozwala im kształtować idee i dzielić się pomysłami na przyszłość Europy.

Podstawowymi wartościami EYE są demokracja, poczucie przynależności, współtworzenie i zaangażowanie, aby oddać gƗos młodym ludziom.

EYE chce:

 • być wzorem do naśladowania dla innych organizatorów wydarzeń
  • identyfikować i wspierać najlepsze praktyki
  • informować wszystkie zainteresowane strony i uczestniczące organizacje partnerskie o osiągnięciach;
 • uwzględniać wymogi ekologiczne we wszystkich aspektach wydarzenia;
  • zmniejszyć ilość odpadów i ślad węglowy;
  • zapewnić odpowiednie gospodarowanie odpadami;
  • zwiększyć wiedzę uczestników na temat ich śladu węglowego i opracować metody jego pomiaru;
 • zapewnić poczucie przynależności i dostępność dla wszystkich młodych ludzi;
  • zwiększyć dostępność narzędzi komunikacji;
  • zapewnić dostęp do wydarzeń niezależnie od niepełnosprawności;
  • zwiększyć udział młodych ludzi z niedostatecznie reprezentowanych środowisk;
  • stworzyć bezpieczne środowisko dla wszystkich uczestników i zainteresowanych stron.

Parlament Europejski aktywnie angażuje się w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Zobowiązał się już wprowadzić system ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz certyfikaty systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001. Zainicjowany przez EYE międzynarodowy proces certyfikacji ISO 20121 dotyczący zarządzania wydarzeniami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju uzupełnia to zobowiązanie i jest w pełni zgodny z podejściem globalnym. W standardzie ISO 20121 określono wytyczne, które pozwolą zorganizować EYE zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. Zgodność z tą normą pozwoli stale udoskonalać to wydarzenie z poszanowaniem wymogów prawnych, wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa oraz innych wymagań.

Polityka zrównoważonego rozwoju EYE (EN)