Skip to main content

EYE aftermovie

8500 uczestników i uczestniczek w Strasburgu i wiele osób online. 400 prelegentów i prelegentek, moderatorów i moderatorek oraz facylitatorów i facylitatorek. Ponad 300 aktywności, zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w wiosce EYE, współtworzonych z młodymi ludźmi. 31 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego, 3 Wiceprzewodniczące Parlamentu Europejskiego i Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. 22 występy artystyczne i 8 paneli hybrydowych. To było #EYE2023.

CZYM JEST EYE?

EYE (European Youth Event) gromadzi w Parlamencie Europejskim w Strasburgu i online tysiące młodych ludzi z całej Unii Europejskiej i świata, aby mogli podzielić się swoimi pomysłami na przyszłość Europy i wspólnie przedyskutować je.

Jest to wyjątkowa okazja dla młodzieży w wieku 16-30 lat do interakcji, wzajemnej inspiracji i wymiany poglądów z ekspertami, działaczami, osobami wpływowymi i decydentami, w samym sercu europejskiej demokracji.

EYE2023, piąta edycja imprezy, odbyła się w dniach 9 i 10 czerwca w Strasburgu i obejmowała zarówno debaty, warsztaty i zajęcia na żywo, jak i hybrydowe. W świetle obecnej sytuacji politycznej w Europie i na świecie, oraz w kontekście nadchodzących wyborów europejskich w 2024, część programu skupiła się na roli demokracji i zaangażowania politycznego młodzieży.

Po zakończeniu wydarzenia pomysły, oczekiwania i obawy młodych ludzi zostaną zebrane w raporcie Pomysły Młodzieży, który zostanie rozesłany do wszystkich posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. Niektórzy uczestnicy i uczestniczki będą mogli rozwinąć najbardziej inspirujące pomysły i zaprezentować je bezpośrednio posłom do PE podczas Wysłuchania EYE na jesieni.

EYE dąży do promowania równości, inkluzywności i zrównoważonego rozwoju z silnym zaangażowaniem w dostępność dla wszystkich. Naszym celem jest dostosowanie się do potrzeb wszystkich uczestników i uczestniczek i wdrożenie rozwiązań, które sprawią, że wydarzenie będzie zrównoważone i przyjazne dla środowiska. Po edycji 2023 certyfikat ISO 20121 w zakresie zrównoważonego zarządzania wydarzeniami EYE został odnowiony dzięki ciągłym ulepszeniom w zakresie zrównoważonego rozwoju i dostępności wydarzenia.

Europejskie Wysłuchanie Młodzieży i EYEdea Boosters

Europejskie Wysłuchanie Młodzieży to kluczowy moment, w którym młodzi ludzie mogą zaprezentować i omówić z posłami do Parlamentu Europejskiego i innymi decydentami pomysły którymi dzielili się  i omawiali podczas EYE, w celu kształtowania przyszłości UE. Przedstawione pomysły, opublikowane w raporcie Youth Ideas Report i udostępnione posłom i odpowiednim zainteresowanym stronom, są najczęściej wybieranymi pomysłami na przyszłość Europy przez młodych ludzi z całej Unii Europejskiej i spoza niej. Europejskie Wysłuchanie Młodzieży jest również okazją dla posłów do podkreślenia prac legislacyjnych już podjętych przez Parlament Europejski oraz do omówienia przyszłych priorytetów z młodymi ludźmi, których udział w procesie politycznym ma kluczowe znaczenie.

Dziesięciu wolontariuszy, zwanych EYEdea Boosters i wybranych w drodze otwartego zaproszenia, jest odpowiedzialnych za przedstawienie najpopularniejszych pomysłów posłom do PE i innym odpowiednim decydentom podczas Europejskiego Wysłuchania Młodzieży. Wspierani przez serię warsztatów z Youth Outreach Unit, odpowiednimi interesariuszami i decydentami, EYEdea Boosters rozwiną wybrany przez siebie pomysł w konkretny rezultat. EYEdea Boosters otrzymają dalsze możliwości zaangażowania się i wyeksponowania swoich projektów w okresie poprzedzającym EYE2025.

Raport o pomysłach młodzieży

Odkryj pomysły młodzieży na przyszłość Europy

Lokalne EYE

Zgłoś się i zorganizuj kolejne spotkanie młodych Europejczyków w Twoim rodzinnym mieście!

Nie tylko EYE

Chcesz się podzielić swoimi pomysłami? Chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie Parlamentu Europejskiego dla młodzieży lub aktywniej uczestniczyć w procesie demokratycznym?

Poprzednie edycje

Ile edycji EYE odbyło się dotychczas i co się na nich wydarzyło? Dowiedz się więcej o poprzednich edycjach EYE.

O nas

Kim jesteśmy i co robimy? Poznaj zespół odpowiedzialny za EYE.