Skip to main content

Youth Network Event 2021

Youth Network Event: wspólnota tworzenia!

Kto powiedział, że w czasie pandemii nie da się nawiązywać kontaktów? W 2021 r. Spotkanie Sieci Młodzieżowej odbyło się online 25–26 lutego. Udział w nim wzięło kilka organizacji młodzieżowych z całej Europy.

Głównym motywem spotkania było współtworzenie. Organizacje młodzieżowe z całej UE, zwłaszcza lokalne i regionalne, a także organizacje zajmujące się młodzieżą ze środowisk defaworyzowanych miały okazję spotkać się z Działem ds. Młodzieży Parlamentu Europejskiego. Omówiono nowe pomysły na wsparcie młodych ludzi. Wydarzenie to koncentrowało się również na konkretnych projektach mających na celu wprowadzenie tych koncepcji w życie. W trakcie otwartej dyskusji 81 uczestników zastanawiało się głośno nad tym, jakie rozwiązania sprawdziły się, a co należy zrobić inaczej lub lepiej.

Podczas różnych sesji roboczych dyskutowano na szereg tematów. Dotyczyły one realizacji działań lokalnych, organizacji projektów mających na celu wzmocnienie pozycji społeczności wiejskich, mniejszości i osób z niepełnosprawnościami, uproszczenia języka oraz przeprojektowania kanałów komunikacji.

Dla uczestników spotkanie to było doskonałą okazją do tego, by uczestniczyć w kształtowaniu przyszłej strategii Parlamentu dotyczącej pracy z młodzieżą oraz usprawnić współpracę między dużymi i mniejszymi organizacjami.

Spotkanie Sieci Młodzieżowej jest stałym corocznym elementem oferty Parlamentu Europejskiego dla młodzieży.

Zachęcamy wszystkich którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, aby przyłączyli się do grupy Sieci Młodzieżowej na Facebooku! Zostań

Lista uczestniczących organizacji

AEGEE-Europe – Agora Aveiro – Asociacion Amigos de Europa – Asociación de jóvenes musulmanes en Valencia (AJMV) – Asociatia Be You – Asociatia Tineri pentru Comunitate Bistrita – Associação Spin/Euro Youth Mental Health – Bringing Europeans Together Association Europe – Club “The House” youth for united Europe – Community Council for education – Croatian Youth Network – DYPALL Network – EduEra – Eesti Üliõpilaskondade Liit (Federation of Estonian Student Unions) – ENGSO Youth – Erasmus Student Network – Erasmus Student Network Austria – Euro Youth Mental Health – EURODESK – Eurodesk Portugal – European Disability Forum Youth & duo2competences.eu – European Educational Exchanges – Youth For Understanding (EEE-YFU) – European Regional Office WOSM – European Students’ Union – European Youth Forum (YFJ) – European Youth Parliament – EYCA – Finlands National Youth Council – Flemish Youth Council – Vlaamse Jeugdraad – Foróige – French-German Youth Office – GaragErasmus – Geoclube-youth organization – Girl Guides Association of Cyprus – International Youth Health Organization – JEF Europe – JEF Finland (Eurooppanuoret) – Klaipeda Association of Youth Organizations “Round Table” (KLAS) – Klaipėda youth organizations association Round table – Latvian Scout and Guide Central Organization – Moldavia Cultural Association – My country? Europe – MyUtopia – Nova Debate – Sociedade de Debate da Universidade Nova de Lisboa – Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) – Political Science Student Club at the Jagiellonian University in Krakow – Projekt Sex – Re-Generation (Y)outh Think tank – Romanian Youth Council (CTR) – SLOAM, Slovenian Youth Agency – SpunOut.ie – Sustainable Development Forum Green Window – TDM 2000 International – The Network of Youth Engagement in Katerini – The Polish Forum of Young Diplomats – United Nations University – CRIS – Venice Calls – Viziunea – WAGGGS – World Association of Girls Guide and Girls Scout – WOSM – World Organisation of the Scout Movement – YES Forum – YEU Cyprus – YMCA Europe – YouAct – Young Europeans Aberdeen/Young Europeans UK – Young improvers for youth development – Youth Council of Opatija – Youth council of the municipality of Valmadrera (LC) – Italy – Youth for Exchange and Understanding International – Youth Peace Ambassadors Network – Libre-pensadores de La Sierra de Madrid