European Youth Event

Latest news and events

CZYM JEST EYE?

EYE (European Youth Event) gromadzi w Parlamencie Europejskim w Strasburgu i online tysiące młodych ludzi z całej Unii Europejskiej i świata, aby mogli podzielić się swoimi pomysłami na przyszłość Europy i wspólnie przedyskutować je.

Jest to wyjątkowa okazja dla młodzieży w wieku 16-30 lat do interakcji, wzajemnej inspiracji i wymiany poglądów z ekspertami, działaczami, osobami wpływowymi i decydentami, w samym sercu europejskiej demokracji.

EYE2023, piąta edycja imprezy, odbyła się w dniach 9 i 10 czerwca w Strasburgu i obejmowała zarówno debaty, warsztaty i zajęcia na żywo, jak i hybrydowe. W świetle obecnej sytuacji politycznej w Europie i na świecie, oraz w kontekście nadchodzących wyborów europejskich w 2024, część programu skupiła się na roli demokracji i zaangażowania politycznego młodzieży.

Po zakończeniu wydarzenia pomysły, oczekiwania i obawy młodych ludzi zostaną zebrane w raporcie Pomysły Młodzieży, który zostanie rozesłany do wszystkich posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. Niektórzy uczestnicy i uczestniczki będą mogli rozwinąć najbardziej inspirujące pomysły i zaprezentować je bezpośrednio posłom do PE podczas Wysłuchania EYE na jesieni.

EYE dąży do promowania równości, inkluzywności i zrównoważonego rozwoju z silnym zaangażowaniem w dostępność dla wszystkich. Naszym celem jest dostosowanie się do potrzeb wszystkich uczestników i uczestniczek i wdrożenie rozwiązań, które sprawią, że wydarzenie będzie zrównoważone i przyjazne dla środowiska. Po edycji 2023 certyfikat ISO 20121 w zakresie zrównoważonego zarządzania wydarzeniami EYE został odnowiony dzięki ciągłym ulepszeniom w zakresie zrównoważonego rozwoju i dostępności wydarzenia.

 

EUROPEJSKIE WYSŁUCHANIE MŁODZIEŻY I EYEDEA BOOSTERS

Europejskie Wysłuchanie Młodzieży to kluczowy moment, w którym młodzi ludzie mogą zaprezentować i omówić z posłami do Parlamentu Europejskiego i innymi decydentami pomysły którymi dzielili się  i omawiali podczas EYE, w celu kształtowania przyszłości UE. Przedstawione pomysły, opublikowane w raporcie Youth Ideas Report i udostępnione posłom i odpowiednim zainteresowanym stronom, są najczęściej wybieranymi pomysłami na przyszłość Europy przez młodych ludzi z całej Unii Europejskiej i spoza niej. Europejskie Wysłuchanie Młodzieży jest również okazją dla posłów do podkreślenia prac legislacyjnych już podjętych przez Parlament Europejski oraz do omówienia przyszłych priorytetów z młodymi ludźmi, których udział w procesie politycznym ma kluczowe znaczenie.

Dziesięciu wolontariuszy, zwanych EYEdea Boosters i wybranych w drodze otwartego zaproszenia, jest odpowiedzialnych za przedstawienie najpopularniejszych pomysłów posłom do PE i innym odpowiednim decydentom podczas Europejskiego Wysłuchania Młodzieży. Wspierani przez serię warsztatów z Youth Outreach Unit, odpowiednimi interesariuszami i decydentami, EYEdea Boosters rozwiną wybrany przez siebie pomysł w konkretny rezultat. EYEdea Boosters otrzymają dalsze możliwości zaangażowania się i wyeksponowania swoich projektów w okresie poprzedzającym EYE2025.

 

Europejskie wysłuchanie młodzieży

Podczas EYE2023 na stronie youthideas.eu zebrano ponad 1000 pomysłów na przyszłość Europy. Europejskie Wysłuchanie Młodzieży przedstawiło bezpośrednio posłom do Parlamentu Europejskiego 10 najwyżej ocenionych pomysłów. Wydarzenie to było również kluczową okazją dla młodych ludzi do omówienia swoich obaw z decydentami przed wyborami europejskimi w 2024 roku. Obejrzyj ponownie wysłuchanie!

Europejskie Wysłuchanie Młodzieży streaming

Raport o pomysłach młodzieży

Odkryj pomysły młodzieży na przyszłość Europy

Raport o pomysłach młodzieży

Lokalne EYE

Zaangażuj się w europejską demokrację, poznaj innych młodych Europejczyków i wyraź swój głos w lokalnym EYE - potrzebujemy tylko Ciebie.

Lokalne EYE

Nie tylko EYE

Chcesz się podzielić swoimi pomysłami? Chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie Parlamentu Europejskiego dla młodzieży lub aktywniej uczestniczyć w procesie demokratycznym?

Nie tylko EYE

Poprzednie edycje

Ile edycji EYE odbyło się dotychczas i co się na nich wydarzyło? Dowiedz się więcej o poprzednich edycjach EYE.

Poprzednie edycje

O nas

Kim jesteśmy i co robimy? Poznaj zespół odpowiedzialny za EYE.

O nas

Zobacz zdjęcia z poprzednich edycji