Nie tylko EYE

 

EUROPEJSKA NAGRODA DLA MŁODZIEŻY IM. KAROLA WIELKIEGO

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty młodych ludzi, propagujące wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Nagroda ta służy zwróceniu uwagi na codzienną pracę młodych ludzi w całej Europie na rzecz wzmacniania europejskiej demokracji oraz wsparciu ich czynnego udziału w kształtowaniu przyszłości Europy.

Przyznawana wspólnie i corocznie przez Parlament Europejski i Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie, nagroda dla najlepszego projektu wynosi 7500 euro, drugiego 5000 euro, a trzeciego 2500 euro. W ramach nagrody trzej finaliści odwiedzają Parlament Europejski (w Brukseli lub w Strasburgu). Przedstawiciele wszystkich 27 wybranych projektów krajowych są zaproszeni na czterodniową wycieczkę do Akwizgranu w Niemczech.

Czy mieszkasz w UE, masz 16–30 lat i pracujesz nad projektem, który pomaga zmienić Europę? Jeśli tak, możesz zostać następnym laureatem Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego!

EUROPEJSKA NAGRODA DLA MŁODZIEŻY IM. KAROLA WIELKIEGO

 

ANKIETA DLA MŁODZIEŻY

Przyszłość projektu europejskiego zależy od młodych ludzi: ich powiązania z wartościami demokratycznymi, chęci przyjęcia tożsamości europejskiej i aktywnego zaangażowania w proces polityczny. Europejskie Spotkanie Młodzieży ma na celu umożliwienie wszystkim młodym ludziom dostępu do polityki europejskiej, pokazując im, jak mogą aktywnie zaangażować się w proces polityczny. Ale co interesuje i motywuje 16-30-latków w polityce, a co powstrzymuje ich przed zaangażowaniem? 

Aby w przyszłości stać się bardziej dostępnym i integracyjnym, Parlament Europejski zlecił przeprowadzenie Flash Eurobarometer Youth Survey wśród ponad 18 000 młodych ludzi we wszystkich 27 państwach członkowskich. Dowiedz się, co młodzi Europejczycy myślą o polityce europejskiej i ich roli w niej.

ANKIETA DLA MŁODZIEŻY

 

YOUTHIDEAS.EU

youthideas.eu to internetowa platforma, na której młodzi ludzie mogą przedstawiać swoje pomysły w sprawach dotyczących bieżących problemów europejskich oraz przyszłości kontynentu.

Mogą również dzielić się pomysłami na temat inicjatyw Parlamentu Europejskiego na rzecz młodzieży, takich jak Europejskie Spotkanie Młodzieży, Euroscolaeuropejskie seminaria młodzieżoweprogram „Szkoła-Ambasador” czy Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego.

Inni użytkownicy mogą lajkować i komentować przedstawione pomysły, co może zaowocować ożywioną wymianą myśli, która pomoże dostosować, ukształtować i doprecyzować te pomysły.

Większość pytań zawiera linki do informacji ogólnych opracowanych przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego.

Pomysły młodzieży wzbogacają program odbywającego się co dwa lata Europejskiego Spotkania Młodzieży (EYE), a także stanowią inspirację dla innych inicjatyw Parlamentu Europejskiego skierowanych do młodzieży. Najbardziej konkretne pomysły zostaną przekazane posłom do Parlamentu Europejskiego i innym decydentom, zachęcając ich do udziału w debacie na ich temat.

YOUTHIDEAS.EU

 

KONFERENCJA NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI EUROPY

Zabierz głos: UE czeka na twoje pomysły. Jak powinna się zmienić UE i jak powinna wyglądać przyszłość Europy?

KONFERENCJA NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI EUROPY

 

YOUTH NETWORK EVENT

Youth Network Event co roku pozwala organizacjom młodzieżowym w całej UE (z naciskiem na młodzież ze środowisk lokalnych, regionalnych i defaworyzowanych) i Parlamentowi Europejskiemu tworzyć sieci kontaktów.

Wydarzenie to odbywa się w wyjątkowej atmosferze otwartego dialogu między młodymi Europejczykami a Parlamentem Europejskim w duchu konsultacji i współtworzenia, zgodnie z zasadą partycypacji.

YOUTH NETWORK EVENT PARTNER NETWORK EVENT

 

WSPÓLNIE.EU

wspólnie.eu to ogólnoeuropejska społeczność, która zachęca wszystkich do uczestnictwa w demokracji. Ludzie tacy jak ty podejmują inicjatywy na rzecz lepszej przyszłości w Unii Europejskiej. Wspólnie możemy pomóc w umacnianiu demokracji w Unii Europejskiej, na przykład angażując się w życie polityczne lub wspierając kampanie podkreślające znaczenie głosowania.

Dołącz do naszej społeczności. Zabierz głos w sprawie Europy.

WSPÓLNIE.EU