Young people at the EYE

NIE TYLKO EYE

YOUTHIDEAS.EU

youthideas.eu to internetowa platforma, na której młodzi ludzie mogą przedstawiać swoje pomysły w sprawach dotyczących bieżących problemów europejskich oraz przyszłości kontynentu.

Mogą również dzielić się pomysłami na temat inicjatyw Parlamentu Europejskiego na rzecz młodzieży, takich jak Europejskie Spotkanie Młodzieży, Euroscola, europejskie seminaria młodzieżowe, program „Szkoła-Ambasador” czy Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego.

Inni użytkownicy mogą lajkować i komentować przedstawione pomysły, co może zaowocować ożywioną wymianą myśli, która pomoże dostosować, ukształtować i doprecyzować te pomysły.

Większość pytań zawiera linki do informacji ogólnych opracowanych przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego.

Pomysły młodzieży wzbogacają program odbywającego się co dwa lata Europejskiego Spotkania Młodzieży (EYE), a także stanowią inspirację dla innych inicjatyw Parlamentu Europejskiego skierowanych do młodzieży. Najbardziej konkretne pomysły zostaną przekazane posłom do Parlamentu Europejskiego i innym decydentom, zachęcając ich do udziału w debacie na ich temat.

Pizza video

KONFERENCJA NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI EUROPY

Zabierz głos: UE czeka na twoje pomysły. Jak powinna się zmienić UE i jak powinna wyglądać przyszłość Europy?

EYE on the Edge

EYE on the Edge – Europejskie Spotkanie Młodzieży na szczeblu lokalnym – to ekscytujący nowy festiwal tworzony przez młodych ludzi. Projekt, który jest częścią Galway2020 (w ramach programu Europejska Stolica Kultury), gromadzi młodych ludzi oraz łączy politykę, sztukę i kulturę, aby nawiązać dialog, dzielić się pomysłami i reagować na współczesne wyzwania europejskie i globalne. Sprzyjać temu będzie interesujący i interaktywny program dyskusji, warsztatów, występów artystycznych, wystaw i innych atrakcji.

Z powodu trwającej pandemii cały festiwal – pierwotnie planowany jako dwudniowe wydarzenie w Galway – przeniesiono do internetu.od 23 do 25 kwietnia 2021 r. Jako taki, odbywał się w wielu miejscach w Galway, Irlandii, Europie i poza nią!

SPOTKANIE SIECI MŁODZIEŻY

Spotkanie Sieci Młodzieżowej co roku pozwala organizacjom młodzieżowym w całej UE (z naciskiem na młodzież ze środowisk lokalnych, regionalnych i defaworyzowanych) i Parlamentowi Europejskiemu tworzyć sieci kontaktów.

Wydarzenie to odbywa się w wyjątkowej atmosferze otwartego dialogu między młodymi Europejczykami a Parlamentem Europejskim w duchu konsultacji i współtworzenia, zgodnie z zasadą partycypacji.

WSPÓLNIE.EU

wspólnie.eu to ogólnoeuropejska społeczność, która zachęca wszystkich do uczestnictwa w demokracji. Ludzie tacy jak ty podejmują inicjatywy na rzecz lepszej przyszłości w Unii Europejskiej. Wspólnie możemy pomóc w umacnianiu demokracji w Unii Europejskiej, na przykład angażując się w życie polityczne lub wspierając kampanie podkreślające znaczenie głosowania.

Dołącz do naszej społeczności. Zabierz głos w sprawie Europy.