Three women running in a tulip field

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

#TheFutureIsYours

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to przejrzysta i otwarta dla każdego inicjatywa, która pozwoli demokratycznie decydować o przyszłości Unii Europejskiej. Wszyscy Europejczycy mają teraz szansę wymienić się poglądami na temat przyszłości Europy oraz tego, co Unia Europejska robi, co powinna robić i jak się sprawdza. Konsultacje odbędą się online i offline. Wezmą w nich udział instytucje UE, rządy państw członkowskich, parlamenty narodowe, społeczeństwo obywatelskie i sami obywatele.

Aby głos młodych ludzi z całej Europy był słyszalny, zapraszamy wszystkich do udziału w organizowanych przez Parlament Europejski konsultacjach z młodzieżą i do podzielenia się pomysłami na platformie youthideas.eu.

Pomysły zebrane na platformie youthideas.eu od maja do września 2021 r. trafią pod lupę zespołu młodych redaktorów. Wybiorą oni najczęściej powtarzające się i najpopularniejsze pomysły, które następnie przedstawią na EYE2021. Osoby uczestniczące w Europejskim Spotkaniu Młodzieży, zarówno na żywo, jak i przez Internet, będą mogły wziąć udział w warsztatach kształtowania pojęć, aby przedyskutować i rozwinąć pomysły. Aby wyłonić najważniejsze pomysły z konsultacji, uczestnicy będą głosować na sesji plenarnej zamykającej EYE2021.

W sprawozdaniu dotyczącym pomysłów młodzieży na potrzeby Konferencji w sprawie przyszłości Europy, które zostanie przedstawione członkom konferencji i posłom do Parlamentu Europejskiego, znajdą się tylko najpopularniejsze pomysły oraz pomysły, które uzyskały najwięcej głosów poparcia. Wszystkie pomysły przedstawione na stronie youthideas.eu będą jednak dostępne online. Obywatele będą mogli je przeglądać i wyszukiwać za pomocą specjalnego narzędzia.